naamloos-16

801

Vanaf eind mei tot begin juli is de aanjaagcampagne “maak geld met energie” gehouden in Noordoost Fryslân. Deze campagne is in opdracht van Ondernemers Federatie Noord Oost Fryslân (ONOF) uitgevoerd door Stichting Synnovem uit Dokkum . De samenwerkende gemeenten uit de regio en de provincie Fryslân hebben dit initiatief ondersteund.

Doel van de campagne was om het bedrijfsleven te laten zien dat investeren in duurzame energie erg rendabel is. Niet alleen qua besparen en gunstig fiscaal investeren, maar ook qua uitstraling van het bedrijf. Door de campagne moest er een gunstiger investeringsbereidheid ontstaan op het gebied van duurzame energie en dat is gelukt.

Tijdens de evaluatie van de campagne op 26 augustus kwamen installatiebedrijven (partners van de campagne) met voorbeelden dat door de campagne investeringen tot stand kwamen en netwerken werden benut om nog meer opdrachten uit de markt te halen. Dit alles zorgt voor een economische impuls, innovatie en verdere professionalisering van bedrijven.
Met de partners is afgesproken dat zij nu verder gaan met het benutten van het verbeterde investeringsklimaat. Stichting Synnovem zal daarbij ondersteuning bieden. De campagne “maak geld met energie”zal de komende tijd een vast item worden in dit blad en de door Synnovem ontwikkelde site maakgeldmetenergie.nl blijft beschikbaar voor bedrijven en partners.