Solar panel

Maak Geld Met Energie

“Maak geld met energie” is een campagne die aan ondernemers laat zien dat slim investeren in duurzame energie veel geld oplevert.
Met investeren in duurzame energie kunnen ondernemers niet alleen geld besparen, maar ook geld verdienen. Stichting Synnovem organiseert de campagne “Maak geld met energie”.

Tijdens twee vrijblijvende ondernemersbijeenkomsten wordt besproken hoe duurzame energie op basis van een verdienmodel of businesscase binnen de bedrijfsvoering kan worden toegepast. Naast fiscale en financiële tips zijn er presentaties over terugverdientijd en de nieuwste technieken op gebied van duurzame energie en energiebesparing. Er zijn diverse interessante gastsprekers. Zo vertellen ondernemers over hun ervaring met het toepassen van duurzame energie binnen hun eigen bedrijf, en wat het hun heeft opgeleverd. Tot slot is er een netwerkborrel.

Bent u geïnteresseerd in duurzame energie voor uw bedrijf of juist sceptisch? Dan is dit uw kans om samen met collega ondernemers meer te weten te komen over geld verdienen met duurzame energie en energiebesparing binnen uw bedrijf.

Gebleken is dat de steeds kortere terugverdientijd voor duurzame investeringen door ondernemers nog relatief onbekend is. Vaak is de beleving dat deze investeringen niet of nauwelijks in geld worden terugverdiend. Door deze campagne wordt geprobeerd duidelijk te maken dat investeringen in duurzame energie snel zijn terug te verdienen. De campagne geeft informatie en laat de financiële en fiscale voordelen zien van investeringen in duurzame energie. Publiciteit en informatie tijdens de campagne is vooral gebaseerd op drie belangrijke onderdelen: prijsontwikkeling fossiele energie, verbeterde technische rendementen en de grote fiscale voordelen. De combinatie van deze drie onderdelen vormt de basis van de snelle terugverdientijd en maakt investeren verantwoord en rendabel. De terugverdientijd van investeringen blijkt in veel gevallen rond de vijf jaar te liggen, terwijl de technische levensduur van een installatie vaak 25 jaar of meer is. De campagne laat zien dat investeren vooral ook zonder subsidie interessant is.

De campagne kan ook worden gezien als een aanvulling op de al lopende koploperprojecten. Waar koploperprojecten zich richten op pioniers op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, richt de aanjaagcampagne “Maak Geld Met Energie” zich vooral op het grote peloton dat zich achter de koplopers bevindt.

Bedrijven die investeren in duurzame energie worden aangemerkt als een soort “triple A bedrijf”, een bedrijf met een hoge score op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Er wordt verwacht dat bedrijven die investeren in duurzame maatregelen dit door leveranciers uit de regio laten doen, zodat dit naast duurzaamheid ook werkgelegenheid oplevert.